Info / Links


Artists

>Manolis Zacharioudakis
>Lina Theodorou
>Polina Zioga
>Nikos Papadimitriou
>Dimitris Foutris
>Kostis Velonis
>Katerina Botsari
>Vassiliki Koskiniotou
>Elina Theodoropoulou
>Eleni Dimitropoulou
>Poka-Yio
>Vasiliki Psarrou

Blogs

>Greek Artists
>Vasilis Vlastaras
>Nikos Alexiou
>Τεχνηεντως
>Εuroart-press
>Elena Karayianni
>Draw Lesson
>ASFASOS

Galleries

>Artia Gallery
>The Apartment
>Bernier-Eliades
>Xippas
>Ileana Tounta
>Eleni Koroneou
>a.antonopoulou
>Zina Athanassiadou
>Alpha Delta
>Batagianni
>Vamiali's
>Fizz
>Έκφραση
>Elika
>Gagosian
>Kappatos
>Tsatsis Projects

Art Web, Magz

>Kaput
>Artnet
>Into the Pill
>This is Tomorrow
>The Art Newspaper
>The Art News (Greece)
>Horror Vacui

Museums + Schools

>ASFA
>ASFA (Sculpture dpt)
>Deste Foundation
>EMST
>State Museum
>MMCA
>National Gallery
>Benaki Museum